Een update over onze club...

 

Hoe staat het met de door onszelf gestelde doelen?

Het is terug even stil geweest op onze website. Daarom alvast onze excuses, maar de reden is wellicht ook gekend: een gebrek aan tijd (deels door de zaken waarmee we volop mee bezig zijn in de club). Hierdoor werd de vooropgestelde tussentijdse update een beetje vergeten. Maar uitstel is geen afstel, dus we gaan er snel even doorlopen.

 

Ter info, in december hadden we onszelf als club enkele doelen gesteld volgens het alomgekende SMART-principe (Specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden). Aan de hand van deze doelstellingen, willen we een duidelijke vooruitgang zien van onze club. En dit is tevens ook een goede manier om de "vinger aan de pols" te houden en bij te sturen waar we kunnen. Anderzijds beseffen we dat het beheren van een club niet altijd kan lopen zoals gepland. We hebben het geluk als club om een bestuur te hebben dat vooruitdenkend, openminded en vooral zeer flexibel is. Hierdoor hebben we al vaak situaties kunnen bijsturen, alvorens ze verkeerd zouden kunnen gelopen zijn. Bij deze dus ook nogmaals onze dank aan de leden en het bestuur van de club om dit allemaal te kunnen verwezenlijken.

Hierbij alvast de stand van zaken, per topic:

 

De VZW

De VZW werd enkele maanden voor onze Opendeurdag/Mini-Expo (in mei), uitgebreid met een extra bestuurslid. Francis Van Weydeveldt werd ons 4de bestuurslid in onze VZW. Een titel werd nog niet toegekend omwille van het feit dat we eerst wilden zien waar we zijn ervaring en kennis het best konden gebruiken. Taken heeft Francis ondertussen wel reeds gekregen. Hij zal instaan voor een deel van de infrastructuur van onze lokalen, alsook voor de aankoop en het beheer van de drank en het eten voor zowel de wekelijkse openingen in ons lokaal, als voor de georganiseerde evenementen van de club. Francis kreeg al direct een vuurdoop met de Opendeurdag/Mini-Expo in mei, waar hij instond voor de catering, een taak die hij vol overtuiging, positief heeft volbracht.

 

De leden

Het ledenbestand was in december 2022 heel sterk gestegen op heel korte tijd. Zo gingen we van 10 naar 16 leden op 3 weken tijd. Dat dit een tijdelijke trend was, wisten we natuurlijk wel. We koesterden wel de hoop, zij het op een iets trager tempo, om te kunnen blijven groeien.

 


Het doel was om in 2023 minimaal een 20-tal leden te hebben. Dit is gelukt! Ook al zijn er enkele leden ondertussen vertrokken uit de club, er zijn ook er een aantal bijgekomen. Zo staat de teller nu op 24 leden.

De verdeling volgens de vormen van lidmaatschap binnen de club van deze leden is als volgt: 6 Virtuele leden, 3 jeugdleden en 16 effectieve en/of werkende leden. We merken op dat het aantal Virtuele leden afgenomen is, wat logisch is... enkele Virtuele leden werden effectieve of werkende leden en bijkomend zijn er heel veel leden van in de buurt bijgekomen... wat uiteraard ook logisch is.

Misschien nog even heel kort wat het verschil is tussen Virtuele leden en effectieve/werkende leden: Virtuele leden betalen geen lidgeld en hebben ook geen toegang tot de lokalen (tenzij mits uitnodiging). Zij hebben enkel toegang tot de virtuele kanalen (vooral WhatsApp groep). De andere leden hebben wekelijks toegang tot de lokalen en betalen lidgeld.

 

We mogen dus met heel veel trots zeggen dat het doel van het halen van 20 leden voor 2023 nu al een succes mag genoemd worden. We hopen stiekem om voor het einde van het jaar aan 30 leden te zitten, al moet hierbij wel een kanttekening gemaakt worden: dit is geen must. We merken dat het nu al soms moeilijk is om met 10 man in de lokalen samen te werken. Voor dit euvel zijn we ondertussen al volop bezig om een oplossingen te zoeken.


Het lokaal

Het lokaal onderging, sinds we er mochten intrekken, een volledige metamorfose. Eerst en vooral hebben we sinds eind november 2022 stroom in de lokalen. Ook het water werd terug aangesloten (voor het sanitaire stukje).

De muren kregen een laag verf, we plaatsten nieuwe deuren (die ook voorzien werden van het typische "Racing Green") en er werden onlangs nieuwe vensters geïnstalleerd (het raamwerk werd behouden). De ramen en de voordeur kregen de kenmerkende groene kleur en zullen weldra nog een 2de laag krijgen.
Alle ramen in het lokaal werden voorzien van "veiligheidsstangen" en paneelgordijnen. 

Er werden lichtarmaturen gemonteerd, kasten voorzien en werktafels opgebouwd.

 

Kortom: de lokalen zijn sind geruime tijd een veel aangenamere omgeving om in te vertoeven.

De volgende werken zouden de volgende weken van start moeten gaan: zo dient er nog een kleine reparatie aan het dak te gebeuren en zal onze poort terug voor "den inham" worden geïnstalleerd.
Naar de winter toe gaan we uitkijken naar verwarming met infraroodpanelen. Ook al werd het glas van de vensters vervangen door dubbelglas, we voorzien dat het tijdens de winter toch nog heel koud zal zijn in de lokalen. Wij zijn van mening dat infraroodpanelen het minste verbuik en het meeste opbrengst zouden kunnen voorzien.

Het lokaal zou na deze kleine ingrepen gebruiksklaar moeten zijn voor de komende jaren. Uiteraard zal er het regelmatige onderhoud dienen te gebeuren, hier wordt rekening meegehouden.


Bij deze wederom een doelstelling die bijna volledig is gerealisseerd. De werken die nog dienen te gebeuren, zullen zeker en vast voor het einde van het jaar in orde zijn.

Merk op dat bijna alle werken (op het vervangen van de vensters na) werden uitgevoerd door de leden! Ook hier onze welgemeende dank.

 

Projecten 2023

  • Modelspoorbeurs 2023

De voorbereiding voor de 3de Modelspoorbeurs is volop aan de gang. Momenteel zitten we op schema wat betreft standhouders. We zitten nu op 16 bevestigde inschrijvingen, reeds goed voor 29 tafels. Met nog eens 7 geïnteresserde standhouders (die later gaan bevestigen of ze al dan niet kunnen komen), zitten we dan op 23 standhouders.

Dit is juist onder het target van de minimale 25 standhouders dat we toch heel graag zouden willen halen. Zoals reeds geweten, hebben we hele zware concurrentie bijgekregen: 4 maanden nadat wij onze beurs hadden aangekondigd, kregen we het nieuws dat Euromodelspoor te Genk hetzelfde weekend door zal gaan. Aan ons om hier creatief en flexibel mee om te gaan. Het doel blijft om 50 tafels van 2m20 vol te zetten met materiaal. Om dit doel te halen, heb ik persoonlijk meer dan 250 potentiële standhouders gecontacteerd en ben hier nog quasi dagelijks mee bezig.


Het resultaat van dit doel zullen we dus pas eind november weten (het financiële resultaat iets later, maar dit gaan we uiteraard niet delen).

 

  • Opendeurdag/Mini-Expo 2023

Een beetje onverwacht werd er rond februari beslist om een Opendeurdag/Mini-Expo te organiseren. Dit stond niet in de planning, dus ook niet in de doelstellingen. Maar het kan wel gerekend worden als een project.
Waarom hebben we dit dan gedaan? Heel simpel: we dachten dat we rond april/mei mogelijks een dipje gingen kennen op onze rekening. Dit dipje bleef gelukkig wel uit, maar desalnietemin waren we vooruitziend en wilden we iets doen met minimale inspanning om toch een beetje extra inkomsten te generen waarmee we eventuele kosten voor de maanden die kwamen nog konden "dekken".

Low budget = geen betalende reclame. Geen flyers laten drukken dus. Dit betekent creatief zijn. En vooral samenwerken. In eerste instantie werd er gekeken of we de zalen aan ons lokaal konden verkrijgen voor het lange weekend van Pinksteren (achteraf een slechte keuze qua periode, maar misschien wel de perfecte keuze qua weer). We kregen intieel de zaal aan het lokaal... was het niet dat deze op het weekend dubbelgeboekt werd en dat we de week voordien nog voor een alternatief moesten gaan zoeken. Geen ideale situatie, maar ook hier: creativiteit, flexibiliteit en samenwerking. We konden de eigenaars van de zaal overtuigen om de petanquehal te gebruiken als expositieruimte. Achteraf gezien bleek dit zelf nog een betere optie te zijn.
Voor de banen vroegen we onze leden of ze zelf banen hadden die konden gebruikt worden en vulden deze aan met onze eigen clubbanen en banen van onze bevriende clubs Mobov en Het Spoor. Zo kwamen we op een totaal van 7 leuke baantjes, waaronder enkele die nog nooit werden vertoond aan het grote publiek. We trokken tijdens dat weekend meer dan 140 bezoekers en bijkomend werd ons netwerk sterk uitgebreid en maakte we kennis met een heel pak mensen die dezelfde interesses hadden. Een heel geslaagde editie, met mooi weer... ook al leerden we achteraf dat een lang weekend (Pinksteren) en veel te mooi weer, misschien ook wel het aantal bezoekers heeft beperkt. Een werkpunt naar de volgende editie.

 

Dit zorgt er dan wel weer voor dat we in 2024 zeker en vast een nieuwe Opendeurdag/Expo wensen te gaan organiseren. (Wakkere lezers hebben gemerkt dat de "Mini" verdwenen is... we gaan dus proberen om een aantal banen extra te kunnen voorzien). De datum van deze Opendeurdag/Expo zal vermoedelijk in de loop van de maand september worden gedeeld. Hou onze website dus in het oog.

 

  • L165

Onze baan blijft ons grootste project. En we zien dat de zaken goed vooruitgaan. De sporen liggen, de ballast ligt, de stroomaansluiting is in orde, de wissels werken.... we zijn nu bezig aan de scenery. Op onze Opendeurdag/Mini-expo stond onze L165 reeds "kaal" te bewonderen. We kregen heel veel positieve reacties, alsook tips en informatie die van belang is om hier volop mee verder te gaan. Het motiveerde ons om het nog beter te proberen.

We kregen er dan ook een extra uitdaging/motivatie bij: klaar zijn voor MobExpo 2024. Jawel, met enige trots en fierheid mogen we vertellen dat we zijn uitgenodigd voor MobExpo 2024.
Om die reden gaan we er nog niet te veel over vertellen, maar we hebben wel enkele zaken gevonden waarmee we hopen de bezoekers te kunnen verrassen.

 

  • Jeugdbaan en jeugdwerking

Als er toch een heel klein werkpuntje is, dan moeten we dat ook eerlijk toegeven. Ondertussen hebben we 3 jeugdleden (jonger dan 18 jaar). Van deze 3 kerels, komt er eentje heel vaak en de andere 2 sporadisch. Geen verwijt, we kennen de redenen waarom ze niet kunnen komen (meestal school). Daarom zijn we aan het kijken hoe we dit anders kunnen gaan opvangen. Is het dan zo dat we ze momenteel volledig in de kou laten staan? Nee, verre van! Sterker nog, ze werken momenteel mee aan onze L165 en met succes. Al doende leert men en dit mag zeker van onze jonge gasten gezegd worden. De jeugdbaan staat nog steeds klaar. En éénmaal na april 2024 gaan we toch proberen om hier iets meer aandacht aan te geven. Hoe en wat? Dat gaan we volgende week (22/08) op onze bestuursvergadering nog eens doorpraten. Eerlijk is eerlijk: we hebben de tijd en de ruimte momenteel niet om beiden volle aandacht te geven. Wel de juiste mensen binnen de club, daar zijn we zeker van. Daar wordt dus zeker aan gewerkt. Het doel blijft toch om op middellange termijn een echte jeugdwerking op te zetten.

 

  • Workshops

Om quasi dezelfde reden als hierboven besproken i.v.m. de jeugdwerking, hebben we deze workshops even moeten achteruitschuiven in tijd. Maar... ze komen er wel! De club is volop bezig met het zoeken naar zinvolle workshops en dit misschien zelfs in samenwerking met andere clubs. Na november 2023 (na onze Modelspoorbeurs), zal hier vermoedelijk meer informatie over komen.

 

  • Uitstappen en andere activiteiten

De eerste voorziene uitstap was normaal gezien dit weekend Spontin. Maar door vakantieperiode en moeilijk op elkaar af te stemmen agenda's is het ons niet gelukt om dit georganiseerd te krijgen met meerdere leden samen. Vanaf september starten de meeste clubs terug op met opendeurdagen en beurzen. Daar gaan we wel proberen massaal op aanwezig te zijn (MSKK, MSC Het Spoor, MTD, MSC De Pijl... deze staan al zeker op de kalender).

Binnen de club zal rond januari ons eerste ledenfeest doorgaan. De bedoeling is om alle leden daar met partners en familie te verwelkomen, om samen gezellig iets lekkers te eten en te drinken.

 

Kortom: ik denk dat we nog steeds op schema zitten om onze (zelf opgelegde) doelstellingen te halen. We zijn een club die nog volop aan het groeien is, met soms ook de gekende groeipijnen. Dat beseffen we heel goed en hebben gelukkig ook de juiste leden in de club en het bestuur om hier op de correcte manier mee om te gaan.
Zoals vermeld in ons logo: samen sterk... en dat is niet gelogen.

 

Moest je dit lezen en graag deel uitmaken van onze club en misschien zelf ook van ons bestuur... twijfel dan zeker niet om ons te contacteren