Het zat er al lang aan te komen, mensen die ons kennen wisten er al iets van, maar nu... ja nu...

 

Nu is het gebeurd! Op 22/10/2022 vormden we onze club officieel om van een feitelijke vereniging naar een VZW. De handtekeningen werden gezet onder de statuten waar zoveel weken werk in gekropen zijn.

Deze mijlpaal in onze nog jonge geschiedenis, een kantelpunt mag wel gezegd worden, zou er moeten voor zorgen dat wij als kleine club, gebouwd op een stabiele fundering, kunnen groeien naar een degelijke en moderne modelspoorclub met alle faciliteiten die een modelspoorclub verdient en dit nog steeds voor en door de modelspoorliefhebber.

 

Vanaf heden heten we officieel MSC De Locloods VZW. Binnenkort passen we de logo's aan en zal ook onze ondernemingsnummer etc. op de website vermeld worden.

 

Wat zijn dan vooral de belangrijkste wijzigingen tegenover vroeger? Eigenlijk verandert er voor de huidige leden niet zo heel veel. Zij blijven lid, zij kunnen nog steeds virtueel meepraten op onze digitale kanalen. Voor diegene die wensten, was er de mogelijkheid om aan te sluiten als stichtend lid waardoor ze automatisch ook werkend lid werden en hiermee dan ook binnenkort in ons clublokaal te kunnen meewerken aan al onze projecten die nog op de plank liggen.

 

De belangrijkste wijziging voor ons allen was de oprichting van de algemene vergadering. De leden die zich daar bij aangesloten hebben kunnen door stemming op de algemene vergadering ook hun zegje doen in het beleid en de richting dat onze club zal volgen hierdoor mede bepalen. Deze leden van de algemene vergadering, hebben gisteren ook gestemd voor het bestuur.

 

Bij deze zou ik graag Christophe Rillaerts wensen te feliciteren met zijn officiële functie als secretaris en Martijn Burgers met zijn functie als penningmeester. De functie van voorzitter werd opgenomen door mezelf (Sven Vandersmissen).

 

 

Bijkomend wensen wij ook al een klein tipje van de sluier te lichten in verband met ons volgend (heel) groot project: ons clublokaal. Vanaf de volgende weken gaan wij de werken starten in onze vaste basis (Projectnaam tranquility base) te Hofstade. Al onze capriolen zal je hier op de website kunnen volgen.

 

Wens je ook lid te worden en aan te sluiten bij onze nieuwe club met basis te Hofstade (Zemst), twijfel dan zeker niet om ons te contacteren. Iedereen is welkom!

 

 

In de kijker !