Het begon allemaal met onze eerste eigen mini-expo op 27 mei 2023...

 

Wat vooraf ging

Op onze eerste eigen mini-expo was het de eerste maal dat we met 6 (kale) bakken van de L165 naar buiten kwamen. Er waren ook een aantal gast-tentoon stellers en daarbij ook de club MSC Het Spoor uit Sint-Niklaas.

 

Als wederdienst zouden wij ook op hun volgende tentoonstelling -MobExpo 2024- aanwezig zijn met onze L165 in primeur. Dat was een geweldige eer maar eigenlijk ook een enorme uitdaging. We waren nog volop bezig met het technisch gedeelte van de baan en van de werkende leden had er niemand ervaring met tentoonstellen, laat staan met een scenery uitbouwen die voldoet aan de eisen van 1 van de grootste clubs van het land.


Enfin, we gingen ons best doen.

 

Tijdens de maanden die daarop volgden werden er een aantal stappen gezet. Er werd een begin gemaakt met de scenery, het technische werd verder op punt gezet en er werden ook signalen aan de baan toegevoegd. Dit alles gebeurde vooral in een “try and error”-mode. Er werd bijna evenveel afgebroken als terug opgebouwd. De processie van Echternach is er niets tegen want we werden altijd maar kritischer en kritischer voor ons eindresultaat.

 

(Ondertussen werd er nog tijd vrijgemaakt door de bouwers voor onze derde modelspoorbeurs aan de Nekker op 26 november 2023.)

In de laatste maanden werden er nog 2 keerlussen aan de baan (6 bakken) en een achterwand aan de baan toegevoegd. Ook de scenery bereikte een aannemelijk niveau, al hadden we nog geen gebouwen op de baan staan.

 

Er werd een rijdag gehouden in de zaal naast ons lokaal zodat we alle 12 bakken eens aan elkaar konden zetten en we 'probeerden' de eerste rondjes te rijden.

 

Ook werd er nagedacht over het vervoer. Hoe kregen we de bakken heelhuids op de tentoonstelling? Ook hier werd een spitsvondige oplossing gevonden: de bakken kunnen op een soort rolkar geladen worden om zo vervoerd te worden in een grote bestelwagen.

 

In de laatste week (eigenlijk de laatste dag) waren dan ook de gebouwen klaar om bewonderd te worden. We hebben er lang op gewacht, maar ze zullen de show stelen van de baan!

 

Is de baan nu af? Bijlange niet: maar ze was klaar voor zijn eerste tentoonstelling.

 

Dinsdag 16 april 2024

De laatste details van de scenery werden aangebracht. Ineens is er een kudde schapen verschenen!

De sporen kregen een reinigingsbeurt met wasbenzine.

En de bakken werden op de karren gezet. Klaar om vervoerd te worden.

 

Vrijdag 19 april

 

Het inladen.

Wat gevreesd was, kwam niet uit. De KBC-Camionette leek op maat gemaakt voor onze bakken. Alles paste er juist in.

 

Eenmaal in Sint-Niklaas aangekomen verliep ook de opstelling van de bakken alsof we niets anders deden. De eerste testritten begonnen en we zagen dat het goed was.

De laatste 'details' werden aan de baan toegevoegd. Zo hadden we ineens een front en een rok onder de baan. Morgen zou ook de verlichting in orde komen. Deze dag eindigde perfect.

 

Zaterdag 20 april

De eerste expo-dag. We krijgen veel bezienswaardigheid en mooie commentaren. De treinen rijden hun rondjes en we doen meer en meer ervaring op met het rijden met verschillende combinaties van treinen.

Onze L165 wordt gefilmd en gefotografeerd als het achtste wereldwonder. (een beetje overdrijven mag) Er worden nieuwe contacten met andere deelnemers gelegd en andere contacten werden hernieuwd. De flyers van onze volgende open-deur met mini-expo (op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2024) en modelspoorbeurs (op 24 november 2024)  werden vlot opgepikt. Moe maar voldaan keerden we terug naar huis.

 

Zondag 21 april 2024

Expodag nr 2. Na een ontbijt aangeboden door de inrichters, rijden de treinen terug hun rondjes.

We beginnen nu wel meer en meer onregelmatigheden tegen te komen die, hoewel we steeds een tijdelijke oplossing vonden, volgende weken een definitieve oplossing moeten krijgen. We mogen immers niet vergeten dat we met deze expo onze eerste fulltime rijdagen beleven. De vorige rijdagen gingen ook nog verloren in het aankleden van de baan en zaken verder uittesten.

Van veel bezoekers aan onze stand kregen we ook nuttige tips voor de verbetering van de baan. Hoe zij het hadden gedaan of hoe zaken beter konden. Er worden natuurlijk ook al ambitieuze plannen gemaakt voor volgend jaar. (wordt vervolgd)

 

Het in- en uitladen van de camionette op het einde ging natuurlijk weer super vlug. Om 18.20 uur stond alles terug in het lokaal..

 

Een speciaal dankwoordje aan de organisatoren van MSC Het Spoor is hier ook op zijn plaats: de organisatie & ontvangst waren top ! We komen graag terug een op een volgende MobExpo.